HRADIL, Roman. Návrh technologie výroby vybrané součásti v systému regulace parní turbíny [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66498. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Chladil.

Uložit do Citace PRO