DOHNALÍK, Petr. Návrh optimálních parametrů vícevrstvého keramického ochranného povlaku pro vysokoteplotní aplikace [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66509. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Oldřich Ševeček.
Uložit do Citace PRO