MORAVEC, Tomáš. Konstrukční návrh a optimalizace třmenu vstřikovače [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66511. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Kamil Řehák.
Uložit do Citace PRO