BARANČÍK, Milan. Stanovení mechanických vlastností keramické pěnové struktury s otevřenou pórovitostí metodou konečných prvků [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66522. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Skalka.

Uložit do Citace PRO