DENK, Jakub. Komplexní pevnostní návrh kondenzátoru [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66526. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Lošák.

Uložit do Citace PRO