HŘIČIŠTĚ, Michal. Vliv mechanických vlastností intraluminálního trombu na napjatost v aneurysmatech abdominální aorty [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66528. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Stanislav Polzer.
Uložit do Citace PRO