POLÁŠEK, Jan. Turbínová skříň turbodmychadla VNT s oddělenými pulsy ve výfukovém potrubí [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66529. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Novotný.
Uložit do Citace PRO