POLÁŠEK, Jan. Turbínová skříň turbodmychadla VNT s oddělenými pulsy ve výfukovém potrubí [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66529. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Novotný.

Uložit do Citace PRO