VALOVÁ, Alena. Optimální metody výměny řídkých dat v senzorové síti [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66532. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Rajmic.
Uložit do Citace PRO