VAVERKA, Jiří. Obrábění součástí v malosériové výrobě s aplikací CNC strojů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66544. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Chladil.
Uložit do Citace PRO