POHOŘELSKÝ, Petr. Návrh zařízení pro měření elastokinematiky zavěšení kol [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66553. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Hejtmánek.

Uložit do Citace PRO