MALINOWSKI, Matěj. Aerodynamická analýza měnitelné geometrie wingletu pro aplikaci na výkonném kluzáku [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66556. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Robert Popela.
Uložit do Citace PRO