SCHÜTZ, Stanislav. Výpočet regeneračního výměníku tepla [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66561. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Bohuslav Kilkovský.
Uložit do Citace PRO