KROUTIL, Tomáš. Experimentální 3D tiskárna pro laserové sintrování plastů [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66574. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Paloušek.

Uložit do Citace PRO