TENORA, Tomáš. Racionalizace výroby součásti zemědělského stroje [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66575. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.

Uložit do Citace PRO