HÁJEK, Ondřej. Teleskopická věž samojízdné vrtné soupravy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66585. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.

Uložit do Citace PRO