ROLEČEK, Jaroslav. Vliv silových účinků horního táhla tříbodového závěsu na vybrané parametry traktorových souprav [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66592. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce František Bauer.
Uložit do Citace PRO