HELIA, Petr. Měření parametrů větru na palubě malého letadla [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66598. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Miroslav Šplíchal.

Uložit do Citace PRO