ČUPERA, Petr. Zlepšování řízení procesů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66601. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Alois Fiala.
Uložit do Citace PRO