ROSA, Jakub. Výroba tvárníku formy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66604. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.
Uložit do Citace PRO