KUBRICKÝ, Jakub. Optimalizace SLM procesu pro výrobu úsťového zařízení útočné pušky. Online, Diplomová práce, vedoucí Jaroslav Vtípil. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66605. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO