ŠROM, Jan. Analýza procesu ohybu trubky [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66606. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Eva Peterková.

Uložit do Citace PRO