SAKALOVÁ, Michaela. Marketingoý mix firmy Ing. Jozef Nedělník s.r.o [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66608. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO