BUDÍN, Oto. Zpracování fermentačních zbytků z bioplynových stanic [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66614. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Marek Vondra.
Uložit do Citace PRO