GÁŠEK, Martin. Návrh olejového čerpadla přídavného převodu vozidla Tatra T158 [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66618. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jiří Dvořáček.
Uložit do Citace PRO