BARABÁŠOVÁ, Iveta. Nejistoty měření průtoku páry [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66625. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Petr Bobák.
Uložit do Citace PRO