STIBOROVÁ, Dana. Aktivní aerodynamické prvky osobních vozidel [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66629. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Vančura.

Uložit do Citace PRO