KOPLÍK, Jiří. Snížení nákladů na výrobu odlitku litého tlakovým litím pomocí aplikace vysokoteplotního separátoru [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66631. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaromír Roučka.
Uložit do Citace PRO