POLNICKÝ, Vojtěch. Konstrukce simulátoru kolenního kloubu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66638. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Vrbka.
Uložit do Citace PRO