SLÁMA, David. Návrh nového designu a výroby komponenty nízkotlakého vývodu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66641. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.
Uložit do Citace PRO