TEJKAL, Martin. Vybrané transformace náhodných veličin užívané v klasické lineární regresi [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66650. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Zuzana Hübnerová.
Uložit do Citace PRO