VAJDÁK, Martin. Návrh souboru zařízení pro seřízení podvozku závodního automobilu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66657. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Porteš.
Uložit do Citace PRO