ZICHA, Marek. Analýza vlivu převodového ústrojí na tahový výkon traktoru [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66663. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce František Bauer.
Uložit do Citace PRO