TESAŘ, Jan. Univerzální rotátor pro ornitologická pozorování [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6668. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Václav Růžek.
Uložit do Citace PRO