ŠMALEC, Petr. Konstrukční návrh extruderu pro 3D tisk kompozitních součástí [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66693. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Kočiš.
Uložit do Citace PRO