KONVALINKA, Jan. Deformačně napěťová analýza femuru s distrakčním intramedulárním hřebem [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66698. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Florian.
Uložit do Citace PRO