PETŘÍČKOVÁ, Alena. Efektivní nakládání s biologicky rozložitelným odpadem [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66700. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Gregor.

Uložit do Citace PRO