BABIČKA FIALOVÁ, Dominika. Distribuce toku v zařízeních s hustými svazky trubek [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66702. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Vojtěch Turek.
Uložit do Citace PRO