DUŠKOVÁ, Tereza. Deformační a napěťová analýza dentálního implantátu zavedeného v horní čelisti [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66706. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Marcián.

Uložit do Citace PRO