MATUŠKA, Jaroslav. Budování systému managementu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66707. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Alois Fiala.
Uložit do Citace PRO