PIŠEK, David. Vysoce-entropické slitiny – objemové slitiny a povrchové úpravy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66708. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Hynek Hadraba.
Uložit do Citace PRO