PILÍŠEK, Lukáš. Zavádění bezolovnatých paliv v letectví [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66740. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Miroslav Šplíchal.
Uložit do Citace PRO