DOKOUPILOVÁ, Bára. Využití energie kompostu pro přípravu teplé vody [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66741. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jaroslav Bajko.
Uložit do Citace PRO