ŠRENK, David. Nestacionární proudění v potrubí [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66761. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Daniel Himr.
Uložit do Citace PRO