OBRTÁČ, Tomáš. Návrh komplexního senzoru pro LoRa síť [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66765. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jan Chalupa.
Uložit do Citace PRO