SUJA, Jerguš. Optimalizace času průjezdu vozidla zadanou trajektorií [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66774. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Petr Porteš.
Uložit do Citace PRO