PELÁN, Ondřej. Výroba vodíku elektrolýzou a možnosti zvyšování účinnosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66777. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ján Poláčik.
Uložit do Citace PRO