ŠULKOVÁ, Jana. Principy údržby metodou TPM [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66778. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Hana Řezníčková.

Uložit do Citace PRO