WEISER, Michael. Design ponorného čerpadla [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66780. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Eva Fridrichová.
Uložit do Citace PRO