VONDRÁČEK, Jiří. Řízení šaržového procesu na bázi receptur v jazyce SCL [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6679. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Jan Pásek.
Uložit do Citace PRO