BORKOVEC, Ondřej. Analýza diferenciálních rovnic systémů s úzkými místy [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66792. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Tomáš Kisela.
Uložit do Citace PRO